Bahasa: EN | BM |

Berkongsi:


Pembiayaan Peribadi (Sektor Awam)

Pembiayaan Peribadi Sektor Awam Koperasi NUCW adalah salah satu pinjaman peribadi Islam terbaik yang ditawarkan oleh Koperasi. Ia merupakan pakej pembiayaan peribadi yang mematuhi syariah secara eksklusif untuk kakitangan kerajaan dan kakitangan syarikat berkaitan Kerajaan (GLC) dan badan berkanun terpilih berdasarkan konsep ‘Tawarruq’ Syariah.

Pembiayaan Peribadi Koperasi NUCW Tawarruq tidak memerlukan penjamin dan kolateral. Jumlah pembiayaan minimum pinjaman bermula dari RM3,000 dan maksimum sehingga RM200,000 dengan tempoh pinjaman minimum 1 tahun dan maksimum 10 tahun.

Untuk kelayakan permohonan pinjaman ini, pendapatan bulanan minimum peminjam hendaklah sekurang-kurangnya RM2,000 dan peminjam mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Peminjam tidak boleh melebihi umur persaraan pada akhir tempoh pinjaman.


PEMBIAYAAN PERIBADI ‘’TAWARRUQ’’ + TUNAI EKSTRA ‘’TAWARRUQ’’

Pelanggan kami sering terkejut dengan kemungkinan yang kami sampaikan kepada mereka; dengan berfikir di luar kotak kami menawarkan tawaran menarik:
 
 • Kadar menarik yang rendah
 • Jumlah pembiayaan bermula daripada RM3,000.00 sehingga RM200,000.00
 • Layak untuk potongan gaji sebanyak 60%
 • Proses kelulusan segera
 • Tiada penjamin diperlukan
 • Kadar tetap untuk 10 tahun
 • Bayaran semula melalui potongan gaji Angkasa
 • Telah berkhidmat lebih daripada setahun dalam jawatan
 • CTOS / CCRIS boleh memohon
   
* Tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan.

Dokumen-dokumen Yang Diperlukan
 
 1. 3 SALINAN KAD PENGENALAN PEMOHON (TELAH DISAHKAN)
 2. SLIP GAJI 3 BULAN TERKINI (TELAH DISAHKAN)
 3. BORANG BPA 1/79 (LENGKAP)
 4. SURAT PENGESAHAN DALAM JAWATAN DARIPADA MAJIKAN
 5. BORANG-BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI YANG TELAH LENGKAP DIISI
 6. BORANG PERMOHONAN KEANGGOTAAN YANG TELAH LENGKAP DIISI BERSERTA YURAN PENDAFTARAN RM20       (TUNAI) – borang boleh dimuat turun daripada menu Sertai Kami dalam laman web Koperasi NUCW Berhad
 7. SALINAN TERKINI BIL UTILITI

Syarat-syarat & Terma-terma am
 
 • Pemohon perlu memuat turun dan melengkapkan semua borang yang berkaitan.
 • Penggunaan pen berdakwat hitam atau biru dibenarkan.
 • Kelulusan bagi pembiayaan peribadi adalah tertakluk kepada penerimaan borang-borang permohonan yang asal dan yang telah lengkap diisi dan dokumen-dokumen sokongan lain seperti yang dinyatakan dalam borang permohonan pembiayaan peribadi Koperasi NUCW Berhad.
 • Pemohon mungkin dikehendaki mengemukakan dokumen-dokumen sokongan tambahan untuk kelulusan akhir [sekiranya perlu] oleh Koperasi NUCW Berhad.
 • Koperasi NUCW Berhad mempunyai hak mutlak dalam pemberian kelulusan akhir untuk permohonan pembiayaan peribadi.
 • Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh Koperasi NUCW Berhad dari semasa ke semasa.

Borang Permohonan
 

[MUAT TURUN] BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI TAWARRUQ

+

[MUAT TURUN] PERJANJIAN PINJAMAN - SEKTOR KERAJAAN

+

[MUAT TURUN] LAMPIRAN - SEKTOR KERAJAAN

+


 Pertanyaan - Pembiayaan Peribadi (Sektor Awam)