Bahasa: EN | BM |

Berkongsi:


Perlindungan Takaful

Takaful ialah satu pelan insurans yang memiliki ciri patuh Shariah. Takaful insurans dari Koperasi NUCW juga merujuk kepada konsep insurans Islamik yang berasaskan kerjasama bersama, dimana segala risiko dan dana dikongsi bersama.

Walau bagaimanapun, Perlindungan Takaful Koperasi NUCW terbuka kepada semua, dan seseorang tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk mengambil perlindungan Takaful Koperasi NUCW. Dasar Perlindungan Takaful di Koperasi NUCW kami meliputi kesihatan, kehidupan, dengan kematian akibat kemalangan dan keperluan insurans am. Di samping itu, ia juga memberikan bayaran yang lebih tinggi dalam bentuk ganti rugi kepada penama seorang ahli semasa kematian mangsa. Perlindungan tersebut diberikan percuma dan tiada bayaran premium oleh ahli diperlukan. Tetapi, keanggotaan 12 bulan di atas diperlukan untuk layak mendapat faedah.

 
  • Bayaran pampasan yang tinggi
  • Perlindungan diberikan secara percuma dan tiada sebarang bayaran premium oleh anggota-anggota diperlukan
  • Melindungi kematian akibat kemalangan sahaja
  • Pemprosesan dan kelulusan yang segera selepas penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan
  • Suatu bentuk pampasan kepada keluarga semasa kematian anggota yang tidak diduga
  • Kad pengenalan penama dan salinan sijil kematian yang diakui sah diperlukan untuk pemprosesan
  • Dokumen tambahan untuk pengesahan dan pemprosesan mungkin dikehendaki oleh Koperasi NUCW Berhad
  • Tuntutan perlu dikemukakan oleh penama dalam tempoh 4 bulan dari tarikh kematian seseorang anggota tersebut
  • Mestilah telah menjadi anggota untuk 12 bulan dan ke atas sebelum layak untuk faedah ini
* Tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan.


 Pertanyaan - Perlindungan Takaful