Khairat-Kematian

Khairat Kematian atau Pengkebumian

Kematian yang berlaku pada masa hadapan akan menyebabkan bebanan pada pasangan atau ahli keluarga anda. Di samping itu, mereka juga perlu bertanggungjawab dengan bebanan kewangan seperti kos pengebumian, insurans kesihatan dan lain-lain hutang.

Koperasi NUCW menyediakan faedah khairat kematian atau pengkebumian yang bertujuan untuk meringankan beban kewangan anggota keluarga semasa waktu sukar. Manfaat konsolatori dalam bentuk tunai akan diberikan. Ini bertujuan untuk meringankan beban kewangan keluarga anggota yang menyediakan perbelanjaan pengebumian.

  • ¬†Khairat kematian atau faedah pengkebumian dalam bentuk wang tunai akan diberikan
  • Ianya bertujuan untuk menampung kos pengurusan jenazah bagi meringankan beban kewangan keluarga anggota yang berkabung
  • Khairat kematian atau faedah pengkebumian ini akan diberikan kepada penama (waris yang telah dinamakan) anggota yang telah meninggal dunia
  • Meliputi kematian anggota akibat penyakit atau kemalangan
  • Kad pengenalan penama dan salinan sijil kematian yang diakui sah diperlukan untuk pemprosesan
  • Tuntutan perlu dikemukakan oleh penama dalam tempoh 4 bulan dari tarikh kematian seseorang anggota tersebut
  • Mestilah telah menjadi anggota untuk 12 bulan dan ke atas sebelum layak untuk faedah ini

* Tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang ditetapkan.

Kadar Dividen Terbaik 7%

Mencari pembayaran dividen tertinggi sehingga 7% setiap tahun? Klik butang join dan mulakan simpanan anda dengan kami.

Sertai Skim Simpanan Khas Kami!