Sejarah Penubuhan

Koperasi NUCW Berhad ditubuhkan pada 28 haribulan Disember 2004, mengikut peruntukan seksyen 7(1) Akta Koperasi 1993 dengan liabiliti terhad. Kawasan operasi Koperasi NUCW Berhad adalah seluruh Malaysia.

Keanggotaan di dalam Koperasi NUCW Berhad terbuka kepada semua pekerja yang berkhidmat di dalam sektor komersial dan industri, pekerja-pekerja yang berkhidmat di dalam sektor awam, badan-badan berkanun dan juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLCs).

Sebagai sebuah koperasi kredit, matlamat utama penubuhannya adalah untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi anggota-anggotanya dengan mempelbagaikan sumber-sumbernya. Ianya bertujuan untuk membantu anggota-anggotanya meringankan bebanan kos sara hidup dan memajukan ekonomi mereka agar dapat memimpin kehidupan yang lebih baik.

Bagi Koperasi NUCW Berhad, kepentingan anggota-anggotanya adalah segala-galanya dan segala usaha yang dikerahkan demi kepentingan anggota-anggotanya adalah berpandukan prinsip-prinsip universal koperasi seperti berikut:-

  • keanggotaan secara sukarela dan terbuka;
  • kawalan demokratik oleh anggota – satu undi untuk setiap anggota;
  • penglibatan ekonomi oleh anggota;
  • autonomi dan kebebasan;
  • pendidikan, latihan dan maklumat;
  • kerjasama antara koperasi; dan
  • mengambil berat terhadap masyarakat
how can we help you?

Looking for highest dividen payout up to 7% yearly? Click join button and begin your saving with us.

Sertai Bersama Untuk Menjadi Ahli Sekarang!