Bahasa: EN | BM |

Menjadi Ahli

Cara Menjadi Ahli
 
 • Pemohon perlu memuat turun dan mengisi Borang Permohonan Keahlian.
 • Pemohon dinasihatkan untuk merujuk kepada Borang Permohonan Keahlian [Panduan Cara Mengisi] untuk membantu mengisi borang permohonan.
 • Semua bidang yang berkaitan mengikut panduan mesti dilengkapkan.
 • Penggunaan pen dakwat hitam atau biru dibenarkan.
 • Bayaran masuk sekali ialah RM20.00.
Borang permohonan yang lengkap dan bayaran masuk RM20.00 sekali boleh dihantar melalui saluran berikut:
 1. Dengan tangan di pejabat kami.
 2. Melalui kurier ke alamat pejabat kami.
  • Pemohon perlu memasukkan yuran masuk RM20.00 ke dalam akaun bank Koperasi NUCW Berhad kami.
  • Lampirkan slip bank bersama-sama dengan Borang Permohonan Keahlian yang telah diisi semasa kurier kepada kami.
  • Tolong jangan hantar wang tunai melalui pos.
  • Sila hubungi pejabat kami untuk mendapatkan butiran akaun bank kami.
NO SYARAT KEAHLIAN
1 Telah mencapai umur 18 tahun pada peringkat pendaftaran keahlian
2 Warganegara Malaysia
3 Bekerja atau mempunyai sumber pendapatan
4 Bukan seorang yang terhadapnya suatu sabitan mewakili kesalahan boleh daftar atau tidak cacat mental atau bukan bankrap yang belum dilepaskan atau tidak pernah dipecat daripada keahlian mana-mana koperasi dan tempoh satu tahun belum berlalu dari tarikh penyingkiran itu.
Borang Permohonan
 

[MUAT TURUN] BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN

+

[MUAT TURUN] - BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN [PANDUAN CARA MENGISI]

+