Bahasa: EN | BM |

Tentang Kami

TENTANG KAMI
KOPERASI NUCW BERHAD
KOPERASI NUCW BERHAD telah ditubuhkan pada 28 Disember 2004. Ibu pejabat kami terletak di Kuala Lumpur (KL), Malaysia. Keahlian dalam KOPERASI NUCW BERHAD terbuka kepada semua pekerja yang berkhidmat dalam sektor perdagangan dan perindustrian, pekerja yang berkhidmat di sektor awam, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan. Matlamat utama penubuhannya adalah untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi ahlinya dengan mempelbagaikan sumbernya. Ia bertujuan membantu ahlinya meringankan beban kos sara hidup agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.
Bagi KOPERASI NUCW BERHAD, kepentingan ahli-ahlinya adalah segala-galanya dan segala usaha yang dilakukan untuk kepentingan ahli-ahlinya adalah berpandukan prinsip koperasi seperti berikut:-
 • keahlian adalah secara sukarela dan terbuka;
 • kawalan demokrasi oleh ahli - satu undi untuk setiap ahli;
 • penglibatan ekonomi oleh ahli;
 • autonomi dan kebebasan;
 • pendidikan, latihan dan maklumat;
 • kerjasama antara koperasi;
 • mengambil berat tentang masyarakat;
Visi Kami:
KOPERASI NUCW BERHAD berusaha untuk menjadi sebuah koperasi kredit yang berkembang maju, mampan dan terkemuka di Malaysia, memperjuangkan kemajuan sosio-ekonomi ahli-ahlinya, dipandu oleh nilai koperasi yang jujur, bertanggungjawab dan keusahawanan.
Misi Kami:
Pemenuhan ahli dianggap teras kepada perkhidmatan KOPERASI NUCW BERHAD. Untuk memenuhi keperluan dan kehendak ahli, kami menerap visi & misi berikut.
KOPERASI NUCW BERHAD komited terhadap kesejahteraan ahlinya dengan mengamalkan prinsip-prinsip berikut:
 • Memupuk semangat kemasyarakatan di kalangan ahlinya.
 • Pertubuhan koperasi pemilikan ahli yang demokratik.
 • Berusaha untuk pemerkasaan ekonomi berterusan ahlinya melalui kepelbagaian sumbernya.
Moto Kami:
Memahami makna motto kami seperti berikut:
Kesamarataan
Semua ahli kami dilayan sama tanpa mengira etnik, budaya, agama, jantina, pendidikan, pendapatan dan ketidakupayaan mereka. Peruntukan dalam Akta Koperasi 1993 dan undang-undang kecil kami mengikat semua ahli kami tanpa sebarang bentuk pilih kasih atau diskriminasi.
Keadilan
Pengagihan ekonomi yang adil dan saksama di kalangan ahli kami selaras dengan simpanan mereka, serta akses dan peluang yang sama kepada semua hak keistimewaan dan aktiviti ekonomi kami.
Solidariti
Perpaduan di kalangan ahli kita adalah intipati dalam mencapai objektif bersama untuk memajukan status sosio-ekonomi kami. Melalui perpaduan, ahli kami berusaha untuk memupuk dan melindungi hubungan harmoni yang dibina dari semasa ke semasa antara KOPERASI NUCW BERHAD dan ahlinya, serta di kalangan ahli untuk masa depan yang lebih cerah bersama.
Janji Kami kepada Ahli Kami:
 • Kami akan sentiasa menyambut kedatangan anda dengan senyuman
 • Kami akan melayani anda dengan sopan, hormat, dan dedikasi
 • Kami akan sentiasa berusaha memberikan anda maklumat yang jelas, tepat dan menyeluruh
 • Kami akan sentiasa responsif terhadap pertanyaan dan maklum balas anda dan berusaha menyelesaikannya dalam tempoh masa yang munasabah
 • Kami akan sentiasa memastikan pejabat kami selesa dan mudah diakses
 • Kami akan sentiasa mengamalkan tadbir urus yang berhemah, bertanggungjawab dan telus