Mengenai Keanggotaan

Bagaimana Memohon Keanggotaan

  • Pemohon perlu memuat turun dan mengisi Borang Permohonan Keanggotaan.
  • Pemohon dinasihat merujuk kepada Borang Permohonan Keanggotaan [Panduan Mengisi] untuk membantu dalam mengisi borang permohonan.
  • Semua ruangan yang berkaitan seperti dalam panduan mengisi hendaklah dilengkapkan.
  • Penggunaan pen berdakwat hitam atau biru dibenarkan.
  • Yuran pendaftaran masuk adalah RM20.00.

Borang permohonan yang lengkap diisi dan slip pembayaran RM20.oo untuk untuk yuran pendaftaran masuk boleh diserahkan melalui saluran-saluran berikut:

1. Serahan tangan di kaunter pejabat kami.
2. Melalui kurier ke alamat pejabat kami.

  • Pemohon perlu mendeposit yuran pendaftaran masuk RM20.00 ke dalam akaun bank Koperasi NUCW Berhad.
  • Lampirkan slip deposit bank bersama-sama dengan Borang Permohonan Keanggotaan yang lengkap diisi apabila kurier kepada kami.
  • Sila jangan menghantar wang tunai melalui pos.
  • Sila hubungi pejabat kami untuk mendapatkan butiran akaun bank koperasi.
NOTERMA-TERMA KEANGGOTAAN
1Telah mencapai umur 18 tahun semasa pendaftaran untuk menjadi anggota
2Merupakan warganegara Malaysia
3Sedang bekerja atau mempunyai sumber pendapatan
4Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar atau tidak upaya dari segi mental atau seorang bankrap yang belum dilepaskan atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dan tempoh satu tahun masih belum tamat dari tarikh pembuangan itu.