Faedah Keanggotaan

Pembiayaan Peribadi (Sektor Awam)

Pembiayaan Peribadi Sektor Awam Koperasi NUCW adalah salah satu pinjaman peribadi Islam terbaik yang ditawarkan oleh Koperasi.

read more
Pembiayaan Peribadi (Sektor Swasta)

Pembiayaan Peribadi Sektor Swasta Koperasi NUCW adalah khusus untuk ahli koperasi kami berdasarkan konsep syariah ‘Tawarruq’.

read more
Faedah Simpanan Persaraan

Apabila ahli membuat simpanan setiap bulan, ia secara langsung mempersiapkan mereka sekiranya mereka bersara lebih awal dari yang dijangkakan.

read more
Perlindungan Takaful

Takaful insurans dari Koperasi NUCW juga merujuk kepada konsep insurans Islamik yang berasaskan kerjasama bersama, dimana segala risiko dan dana dikongsi bersama.

read more
Panduan Membuat Tuntutan Faedah

Berdasarkan contoh di atas, seseorang telah menjadi anggota Koperasi NUCW Berhad pada 16/02/2015. Keanggotaannya adalah genap 12 bulan dengan Koperasi NUCW Berhad pada 15/02/2016.

read more
Faedah Kemasukan Hospital/Wad

Koperasi NUCW optimis untuk sentiasa mengingati tentang kesejahteraan dan kebajikan anggota.

read more
Faedah Bersalin

Manfaat dan bantuan kewangan untuk anda dan bayi anda. Koperasi NUCW memahami segala susah senang apabila menjadi seorang ibu dan bapa.

read more
Faedah Keputusan Cemerlang Pendidikan

Insentif untuk pelajar, mendorong mereka untuk menjadi lebih produktif kerana mereka merasakan bahawa diri mereka telah mencapai sesuatu kejayaan.

read more
Khairat Kematian atau Pengkebumian

Kematian yang berlaku pada masa hadapan akan menyebabkan bebanan pada pasangan atau ahli keluarga anda.

read more
Best Dividend Rate 7%

Looking for highest dividen payout up to 7% yearly? Cick join button and begin your saving with us.

Koperasi Pekerja benar-benar membantu kami mencapai matlamat kewangan kami. Manfaat ahli memastikan kedudukan kewangan kami stabil.

Kamaruddin
Sales & Marketing

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?