Rasa bermasyarakat
Memupuk semangat kemasyarakatan di kalangan ahlinya.
Masyarakat koperasi
Advocates democratic member-ownership co-operative society.
Menyokong koperasi pemilikan ahli yang demokratik.
Berusaha untuk pemerkasaan ekonomi berterusan ahlinya melalui kepelbagaian sumbernya.
Rakan Kongsi Anda
untuk Pembiayaan Peribadi

KOPERASI NUCW BERHAD telah ditubuhkan pada 28 Disember 2004. Ibu pejabat kami terletak di Kuala Lumpur (KL), Malaysia. Keahlian dalam KOPERASI NUCW BERHAD terbuka kepada semua pekerja yang berkhidmat dalam sektor perdagangan dan perindustrian, pekerja yang berkhidmat di sektor awam, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan. Matlamat utama penubuhannya adalah untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi ahlinya dengan mempelbagaikan sumbernya. Ia bertujuan membantu ahlinya meringankan beban kos sara hidup agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

PERKHIDMATAN KAMI
FAEDAH SIMPANAN PERSARAAN
PEMBIAYAAN PERIBADI
(SEKTOR AWAM)
PEMBIAYAAN PERIBADI
(SEKTOR SWASTA)
PERLINDUNGAN TAKAFUL
FAEDAH KEMASUKAN HOSPITAL/WAD
FAEDAH KEPUTUSAN CEMERLANG PENDIDIKAN
FAEDAH BERSALIN
KHAIRAT KEMATIAN ATAU PENGKEBUMIAN
PRODUK KEWANGAN
LIHAT PENCAPAIAN
KECEMERLANGAN KAMI
JUMLAH AHLI
5,800
JUMLAH ASET
15 Juta
DIVIDEN
7 %
PELANGGAN BERPUAS HATI
100 %
Skim Saham
Jadilah sebahagian daripada
KOPERASI NUCW BERHAD dengan membeli saham, dividen dibayar 7%
BERITA TERKINI
Maaf, tiada berita pada masa ini.
Skim Saham
Jadilah sebahagian daripada KOPERASI NUCW BERHAD dengan membeli saham, dividen dibayar 7%